Passkiver dimensioner

Vare nummer Profil d1 d2 d3
54   3,00    33 PS     3 x6 X 0.1
54   3,00    30 PS     3 x6 X 0.15
54   3,00    34 PS     3 x6 X 0,2
54   3,00    35 PS     3 x6 X 0,3
54   3,00    36 PS     3 x6 X 0,5
54   3,00    37 PS     3 x6 X 1
54   4,00    33 PS     4 x8 X 0,1
54   4,00    34 PS     4 x8 X 0,2
54   4,00    35 PS     4 x8 X 0,3
54   4,00    36 PS     4 x8 X 0,5
54   4,00    37 PS     4 x8 X 1
54   5,00    33 PS     5 x10 X 0,1
54   5,00    34 PS     5 x10 X 0,2
54   5,00    4 PS     5 x10 X 0,25
54   5,00    36 PS     5 x10 X 0,3
54   5,00    5 PS     5 x10 X 0,5
54   5,00    6 PS     5 x10 X 1,0
54   6,00    33 PS     6 x12 X 0,1
54   6,00    34 PS     6 x12 X 0,2
54   6,00    5 PS     6 x12 X 0,25
54   6,00    4 PS     6 x12 X 0,3
54   6,00    6 PS     6 x12 X 0,5
54   6,00    7 PS     6 x12 X 1
54   7,00    4 PS     7 x13 X 0,1
54   7,00    5 PS     7 x13 X 0,2
54   7,00    6 PS     7 x13 X 0,3
54   7,00    33 PS     7 x13 X 0,5
54   7,00    34 PS     7 x13 X 1
54   8,00    33 PS     8 x14 X 0,1
54   8,00    34 PS     8 x14 X 0,15
54   8,00    35 PS     8 x14 X 0,2
54   8,00    5 PS     8 x14 X 0,25
54   8,00    37 PS     8 x14 X 0,3
54   8,00    6 PS     8 x14 X 0,5
54   8,00    4 PS     8 x14 X 1
54   9,00    33 PS     9 x15 X 0,1
54   9,00    34 PS     9 x15 X 0,2
54   9,00    35 PS     9 x15 X 0,3
54   9,00    36 PS     9 x15 X 0,5
54   9,00    37 PS     9 x15 X 1
54  10,00    2 PS     10 x14 X 0,1
54  10,00    21 PS     10 x14 X 0,2
54  10,00    22 PS     10 x14 X 0,3
54  10,00    24 PS     10 x14 X 0,5
54  10,00    28 PS     10 x14 X 1
54  10,00    29 PS     10 x14 X 1,2
54  10,00    5 PS     10 x16 X 0,1
54  10,00    33 PS     10 x16 X 0,15
54  10,00    34 PS     10 x16 X 0,2
54  10,00    8 PS     10 x16 X 0,25
54  10,00    4 PS     10 x16 X 0,3
54  10,00    7 PS     10 x16 X 0,5
54  10,00    6 PS     10 x16 X 1
54  10,00    39 PS     10 x16 X 1,2
54  10,00    38 PS     10 x16 X 1,5
54  10,00    9 PS     10 x16 X 2
54  11,00    33 PS     11 x17 X 0,1
54  11,00    34 PS     11 x17 X 0,2
54  11,00    35 PS     11 x17 X 0,25
54  11,00    36 PS     11 x17 X 0,3
54  11,00    4 PS     11 x17 X 0,5
54  11,00    37 PS     11 x17 X 1
54  12,00    6 PS     12 x18 X 0,1
54  12,00    33 PS     12 x18 X 0,15
54  12,00    34 PS     12 x18 X 0,2
54  12,00    9 PS     12 x18 X 0,25
54  12,00    8 PS     12 x18 X 0,3
54  12,00    7 PS     12 x18 X 0,5
54  12,00    4 PS     12 x18 X 1
54  12,00    38 PS     12 x18 X 1,5
54  12,00    5 PS     12 x18 X 2
54  13,00    33 PS     13 x19 X 0,1
54  13,00    34 PS     13 x19 X 0,15
54  13,00    35 PS     13 x19 X 0,2
54  13,00    36 PS     13 x19 X 0,3
54  13,00    37 PS     13 x19 X 0,5
54  13,00    38 PS     13 x19 X 1
54  13,00    39 PS     13 x19 X 1,2
54  13,00    40 PS     13 x19 X 1,5
54  14,00    33 PS     14 x20 X 0,1
54  14,00    34 PS     14 x20 X 0,15
54  14,00    35 PS     14 x20 X 0,2
54  14,00    7 PS     14 x20 X 0,25
54  14,00    5 PS     14 x20 X 0,3
54  14,00    6 PS     14 x20 X 0,5
54  14,00    4 PS     14 x20 X 1
54  15,00    6 PS     15 x21 X 0,1
54  15,00    31 PS     15 x21 X 0,15
54  15,00    33 PS     15 x21 X 0,2
54  15,00    34 PS     15 x21 X 0,3
54  15,00    5 PS     15 x21 X 0,5
54  15,00    4 PS     15 x21 X 1
54  15,00    35 PS     15 x21 X 1,2
54  15,00    30 PS     15 x21 X 1,5
54  15,00    43 PS     15 x21 X 2
54  15,00    36 PS     15 x22 X 0,1
54  15,00    37 PS     15 x22 X 0,2
54  15,00    38 PS     15 x22 X 0,25
54  15,00    39 PS     15 x22 X 0,3
54  15,00    40 PS     15 x22 X 0,5
54  15,00    41 PS     15 x22 X 1
54  15,00    42 PS     15 x22 X 1,2
54  16,00    5 PS     16 x22 X 0,1
54  16,00    33 PS     16 x22 X 0,15
54  16,00    34 PS     16 x22 X 0,2
54  16,00    8 PS     16 x22 X 0,25
54  16,00    4 PS     16 x22 X 0,3
54  16,00    6 PS     16 x22 X 0,5
54  16,00    7 PS     16 x22 X 1,0
54  16,00    35 PS     16 x22 X 1,2
54  17,00    4 PS     17 x24 X 0,1
54  17,00    33 PS     17 x24 X 0,15
54  17,00    7 PS     17 x24 X 0,2
54  17,00    34 PS     17 x24 X 0,25
54  17,00    8 PS     17 x24 X 0,3
54  17,00    9 PS     17 x24 X 0,5
54  17,00    5 PS     17 x24 X 1
54  17,00    35 PS     17 x24 X 1,2
54  17,00    10 PS     17 x24 X 1,5
54  17,00    6 PS     17 x24 X 2
54  18,00    4 PS     18 x25 X 0,1
54  18,00    33 PS     18 x25 X 0,15
54  18,00    34 PS     18 x25 X 0,2
54  18,00    8 PS     18 x25 X 0,25
54  18,00    5 PS     18 x25 X 0,3
54  18,00    6 PS     18 x25 X 0,5
54  18,00    7 PS     18 x25 X 1,0
54  18,00    36 PS     18 x25 X 1,2
54  18,00    38 PS     18 x25 X 1,5
54  19,00    33 PS     19 x26 X 0,1
54  19,00    34 PS     19 x26 X 0,15
54  19,00    35 PS     19 x26 X 0,2
54  19,00    36 PS     19 x26 X 0,25
54  19,00    37 PS     19 x26 X 0,3
54  19,00    38 PS     19 x26 X 0,5
54  19,00    39 PS     19 x26 X 1
54  19,00    40 PS     19 x26 X 1,2
54  20,00    3 PS     20 x28 X 0,1
54  20,00    8 PS     20 x28 X 0,15
54  20,00    33 PS     20 x28 X 0,2
54  20,00    10 PS     20 x28 X 0,25
54  20,00    7 PS     20 x28 X 0,3
54  20,00    9 PS     20 x28 X 0,5
54  20,00    5 PS     20 x28 X 1
54  20,00    34 PS     20 x28 X 1,2
54  20,00    35 PS     20 x28 X 1,5
54  20,00    4 PS     20 x28 X 2
54  20,00    6 PS     20 x28 X 3
54  22,00    33 PS     22 x30 X 0,1
54  22,00    34 PS     22 x30 X 0,15
54  22,00    35 PS     22 x30 X 0,2
54  22,00    32 PS     22 x30 X 0,25
54  22,00    36 PS     22 x30 X 0,3
54  22,00    37 PS     22 x30 X 0,5
54  22,00    38 PS     22 x30 X 1
54  22,00    39 PS     22 x30 X 1,2
54  22,00    40 PS     22 x30 X 1,5
54  22,00    41 PS     22 x32 X 0,1
54  22,00    49 PS     22 x32 X 0,15
54  22,00    42 PS     22 x32 X 0,2
54  22,00    43 PS     22 x32 X 0,25
54  22,00    44 PS     22 x32 X 0,3
54  22,00    45 PS     22 x32 X 0,5
54  22,00    46 PS     22 x32 X 1
54  22,00    47 PS     22 x32 X 1,2
54  22,00    48 PS     22 x32 X 1,5
54  25,00    5 PS     25 x35 X 0,1
54  25,00    9 PS     25 x35 X 0,15
54  25,00    33 PS     25 x35 X 0,2
54  25,00    10 PS     25 x35 X 0,25
54  25,00    6 PS     25 x35 X 0,3
54  25,00    7 PS     25 x35 X 0,5
54  25,00    4 PS     25 x35 X 1
54  25,00    34 PS     25 x35 X 1,2
54  25,00    35 PS     25 x35 X 1,5
54  25,00    8 PS     25 x35 X 2
54  25,00    36 PS     25 x36 X 0,1
54  25,00    43 PS     25 x36 X 0,15
54  25,00    37 PS     25 x36 X 0,2
54  25,00    38 PS     25 x36 X 0,25
54  25,00    39 PS     25 x36 X 0,3
54  25,00    40 PS     25 x36 X 0,5
54  25,00    41 PS     25 x36 X 1
54  25,00    44 PS     25 x36 X 1,2
54  25,00    42 PS     25 x36 X 1,5
54  26,00    33 PS     26 x37 X 0,1
54  26,00    34 PS     26 x37 X 0,15
54  26,00    35 PS     26 x37 X 0,2
54  26,00    36 PS     26 x37 X 0,25
54  26,00    37 PS     26 x37 X 0,3
54  26,00    38 PS     26 x37 X 0,5
54  26,00    6 PS     26 x37 X 1,0
54  26,00    32 PS     26 x37 X 1,2
54  26,00    39 PS     26 x37 X 1,5
54  28,00    8 PS     28 x40 X 0,1
54  28,00    7 PS     28 x40 X 0,15
54  28,00    34 PS     28 x40 X 0,2
54  28,00    35 PS     28 x40 X 0,25
54  28,00    4 PS     28 x40 X 0,3
54  28,00    9 PS     28 x40 X 0,5
54  28,00    36 PS     28 x40 X 1
54  28,00    37 PS     28 x40 X 1,2
54  28,00    38 PS     28 x40 X 1,5
54  28,00    5 PS     28 x40 X 2
54  30,00    7 PS     30 x42 X 0,1
54  30,00    34 PS     30 x42 X 0,15
54  30,00    35 PS     30 x42 X 0,2
54  30,00    8 PS     30 x42 X 0,25
54  30,00    5 PS     30 x42 X 0,3
54  30,00    6 PS     30 x42 X 0,5
54  30,00    9 PS     30 x42 X 1,0
54  30,00    36 PS     30 x42 X 1,2
54  30,00    37 PS     30 x42 X 1,5
54  30,00    4 PS     30 x42 X 2
54  32,00    34 PS     32 x45 X 0,1
54  32,00    33 PS     32 x45 X 0,15
54  32,00    35 PS     32 x45 X 0,2
54  32,00    36 PS     32 x45 X 0,25
54  32,00    37 PS     32 x45 X 0,3
54  32,00    38 PS     32 x45 X 0,5
54  32,00    39 PS     32 x45 X 1
54  32,00    40 PS     32 x45 X 1,2
54  32,00    41 PS     32 x45 X 1,5
54  32,00    42 PS     32 x45 X 2
54  35,00    5 PS     35 x45 X 0,1
54  35,00    34 PS     35 x45 X 0,15
54  35,00    35 PS     35 x45 X 0,2
54  35,00    36 PS     35 x45 X 0,25
54  35,00    37 PS     35 x45 X 0,3
54  35,00    3 PS     35 x45 X 0,5
54  35,00    38 PS     35 x45 X 1
54  35,00    39 PS     35 x45 X 1,2
54  35,00    40 PS     35 x45 X 1,5
54  35,00    4 PS     35 x45 X 2
54  36,00    34 PS     36 x45 X 0,1
54  36,00    33 PS     36 x45 X 0,15
54  36,00    35 PS     36 x45 X 0,2
54  36,00    36 PS     36 x45 X 0,25
54  36,00    37 PS     36 x45 X 0,3
54  36,00    38 PS     36 x45 X 0,5
54  36,00    39 PS     36 x45 X 1
54  36,00    32 PS     36 x45 X 1,2
54  36,00    40 PS     36 x45 X 1,5
54  36,00    41 PS     36 x45 X 2
54  37,00    4 PS     37 x47 X 0,1
54  37,00    7 PS     37 x47 X 0,15
54  37,00    34 PS     37 x47 X 0,2
54  37,00    9 PS     37 x47 X 0,25
54  37,00    5 PS     37 x47 X 0,3
54  37,00    6 PS     37 x47 X 0,5
54  37,00    10 PS     37 x47 X 1
54  37,00    35 PS     37 x47 X 1,2
54  37,00    36 PS     37 x47 X 1,5
54  37,00    8 PS     37 x47 X 2
54  40,00    5 PS     40 x50 X 0,1
54  40,00    34 PS     40 x50 X 0,15
54  40,00    35 PS     40 x50 X 0,2
54  40,00    36 PS     40 x50 X 0,25
54  40,00    37 PS     40 x50 X 0,3
54  40,00    7 PS     40 x50 X 0,5
54  40,00    4 PS     40 x50 X 1
54  40,00    38 PS     40 x50 X 1,2
54  40,00    39 PS     40 x50 X 1,5
54  40,00    6 PS     40 x50 X 2
54  42,00    5 PS     42 x52 X 0,1
54  42,00    4 PS     42 x52 X 0,15
54  42,00    34 PS     42 x52 X 0,2
54  42,00    33 PS     42 x52 X 0,25
54  42,00    6 PS     42 x52 X 0,3
54  42,00    7 PS     42 x52 X 0,5
54  42,00    35 PS     42 x52 X 1
54  42,00    36 PS     42 x52 X 1,2
54  42,00    37 PS     42 x52 X 1,5
54  42,00    38 PS     42 x52 X 2
54  45,00    8 PS     45 x55 X 0,1
54  45,00    6 PS     45 x55 X 0,15
54  45,00    34 PS     45 x55 X 0,2
54  45,00    9 PS     45 x55 X 0,25
54  45,00    4 PS     45 x55 X 0,3
54  45,00    5 PS     45 x55 X 0,5
54  45,00    7 PS     45 x55 X 1
54  45,00    35 PS     45 x55 X 1,2
54  45,00    36 PS     45 x55 X 1,5
54  45,00    3 PS     45 x55 X 2
54  45,00    37 PS     45 x56 X 0,1
54  45,00    33 PS     45 x56 X 0,15
54  45,00    38 PS     45 x56 X 0,2
54  45,00    32 PS     45 x56 X 0,25
54  45,00    39 PS     45 x56 X 0,3
54  45,00    40 PS     45 x56 X 0,5
54  45,00    41 PS     45 x56 X 1
54  45,00    30 PS     45 x56 X 1,2
54  45,00    42 PS     45 x56 X 1,5
54  45,00    43 PS     45 x56 X 2
54  48,00    34 PS     48 x60 X 0,1
54  48,00    32 PS     48 x60 X 0,15
54  48,00    35 PS     48 x60 X 0,2
54  48,00    33 PS     48 x60 X 0,25
54  48,00    36 PS     48 x60 X 0,3
54  48,00    37 PS     48 x60 X 0,5
54  48,00    38 PS     48 x60 X 1
54  48,00    39 PS     48 x60 X 1,2
54  48,00    40 PS     48 x60 X 1,5
54  48,00    41 PS     48 x60 X 2
54  50,00    6 PS     50 x62 X 0,1
54  50,00    5 PS     50 x62 X 0,15
54  50,00    34 PS     50 x62 X 0,2
54  50,00    3 PS     50 x62 X 0,25
54  50,00    7 PS     50 x62 X 0,3
54  50,00    8 PS     50 x62 X 0,5
54  50,00    1 PS     50 x62 X 1
54  50,00    9 PS     50 x62 X 1,2
54  50,00    35 PS     50 x62 X 1,5
54  50,00    4 PS     50 x62 X 2
54  50,00    36 PS     50 x63 X 0,1
54  50,00    32 PS     50 x63 X 0,15
54  50,00    37 PS     50 x63 X 0,2
54  50,00    33 PS     50 x63 X 0,25
54  50,00    38 PS     50 x63 X 0,3
54  50,00    39 PS     50 x63 X 0,5
54  50,00    40 PS     50 x63 X 1
54  50,00    44 PS     50 x63 X 1,2
54  50,00    41 PS     50 x63 X 1,5
54  50,00    42 PS     50 x63 X 2
54  52,00    34 PS     52 x65 X 0,1
54  52,00    32 PS     52 x65 X 0,15
54  52,00    35 PS     52 x65 X 0,2
54  52,00    33 PS     52 x65 X 0,25
54  52,00    36 PS     52 x65 X 0,3
54  52,00    37 PS     52 x65 X 0,5
54  52,00    38 PS     52 x65 X 1
54  52,00    43 PS     52 x65 X 1,2
54  52,00    39 PS     52 x65 X 1,5
54  52,00    40 PS     52 x65 X 2
54  55,00    34 PS     55 x68 X 0,1
54  55,00    35 PS     55 x68 X 0,15
54  55,00    36 PS     55 x68 X 0,2
54  55,00    37 PS     55 x68 X 0,25
54  55,00    38 PS     55 x68 X 0,3
54  55,00    39 PS     55 x68 X 0,5
54  55,00    40 PS     55 x68 X 1
54  52,00    44 PS     55 x68 X 1,2
54  55,00    41 PS     55 x68 X 1,5
54  55,00    42 PS     55 x68 X 2
54  56,00    34 PS     56 x70 X 0,1
54  56,00    32 PS     56 x70 X 0,15
54  56,00    35 PS     56 x70 X 0,2
54  56,00    33 PS     56 x70 X 0,25
54  56,00    36 PS     56 x70 X 0,3
54  56,00    37 PS     56 x70 X 0,5
54  56,00    38 PS     56 x70 X 1
54  56,00    31 PS     56 x70 X 1,2
54  56,00    39 PS     56 x70 X 1,5
54  56,00    40 PS     56 x70 X 2
54  56,00    4 PS     56 x72 X 0,1
54  56,00    41 PS     56 x72 X 0,15
54  56,00    42 PS     56 x72 X 0,2
54  56,00    43 PS     56 x72 X 0,25
54  56,00    7 PS     56 x72 X 0,3
54  56,00    5 PS     56 x72 X 0,5
54  56,00    6 PS     56 x72 X 1
54  56,00    46 PS     56 x72 X 1,2
54  56,00    44 PS     56 x72 X 1,5
54  56,00    45 PS     56 x72 X 2
54  60,00    6 PS     60 x75 X 0,1
54  60,00    34 PS     60 x75 X 0,15
54  60,00    35 PS     60 x75 X 0,2
54  60,00    36 PS     60 x75 X 0,25
54  60,00    5 PS     60 x75 X 0,3
54  60,00    7 PS     60 x75 X 0,5
54  60,00    4 PS     60 x75 X 1
54  60,00    37 PS     60 x75 X 1,2
54  60,00    38 PS     60 x75 X 1,5
54  60,00    39 PS     60 x75 X 2
54  63,00    4 PS     63 x80 X 0,1
54  63,00    8 PS     63 x80 X 0,15
54  63,00    34 PS     63 x80 X 0,2
54  63,00    5 PS     63 x80 X 0,3
54  63,00    6 PS     63 x80 X 0,5
54  63,00    7 PS     63 x80 X 1
54  63,00    37 PS     63 x80 X 1,2
54  63,00    35 PS     63 x80 X 1,5
54  63,00    36 PS     63 x80 X 2
54  65,00    34 PS     65 x85 X 0,1
54  65,00    35 PS     65 x85 X 0,15
54  65,00    36 PS     65 x85 X 0,2
54  65,00    37 PS     65 x85 X 0,25
54  65,00    4 PS     65 x85 X 0,3
54  65,00    38 PS     65 x85 X 0,5
54  65,00    39 PS     65 x85 X 1
54  65,00    33 PS     65 x85 X 1,2
54  65,00    40 PS     65 x85 X 1,5
54  65,00    41 PS     65 x85 X 2
54  70,00    1 PS     70 x90 X 0,1
54  70,00    34 PS     70 x90 X 0,15
54  70,00    35 PS     70 x90 X 0,2
54  70,00    36 PS     70 x90 X 0,25
54  70,00    5 PS     70 x90 X 0,3
54  70,00    37 PS     70 x90 X 0,5
54  70,00    4 PS     70 x90 X 1
54  70,00    41 PS     70 x90 X 1,2
54  70,00    38 PS     70 x90 X 1,5
54  70,00    39 PS     70 x90 X 2
54  75,00    34 PS     75 x95 X 0,1
54  75,00    4 PS     75 x95 X 0,15
54  75,00    35 PS     75 x95 X 0,2
54  75,00    36 PS     75 x95 X 0,25
54  75,00    5 PS     75 x95 X 0,3
54  75,00    37 PS     75 x95 X 0,5
54  75,00    38 PS     75 x95 X 1
54  75,00    41 PS     75 x95 X 1,2
54  75,00    39 PS     75 x95 X 1,5
54  75,00    40 PS     75 x95 X 2
54  80,00    4 PS     80 x100 X 0,1
54  80,00    8 PS     80 x100 X 0,15
54  80,00    34 PS     80 x100 X 0,2
54  80,00    38 PS     80 x100 X 0,25
54  80,00    5 PS     80 x100 X 0,3
54  80,00    6 PS     80 x100 X 0,5
54  80,00    7 PS     80 x100 X 1
54  80,00    35 PS     80 x100 X 1,2
54  80,00    36 PS     80 x100 X 1,5
54  80,00    37 PS     80 x100 X 2
54  85,00    34 PS     85 x105 X 0,1
54  85,00    32 PS     85 x105 X 0,15
54  85,00    35 PS     85 x105 X 0,2
54  85,00    33 PS     85 x105 X 0,25
54  85,00    36 PS     85 x105 X 0,3
54  85,00    37 PS     85 x105 X 0,5
54  85,00    38 PS     85 x105 X 1
54  85,00    39 PS     85 x105 X 1,2
54  85,00    40 PS     85 x105 X 1,5
54  85,00    41 PS     85 x105 X 2
54  90,00    34 PS     90 x110 X 0,1
54  90,00    35 PS     90 x110 X 0,15
54  90,00    36 PS     90 x110 X 0,2
54  90,00    33 PS     90 x110 X 0,25
54  90,00    37 PS     90 x110 X 0,3
54  90,00    38 PS     90 x110 X 0,5
54  90,00    39 PS     90 x110 X 1
54  90,00    32 PS     90 x110 X 1,2
54  90,00    40 PS     90 x110 X 1,5
54  90,00    41 PS     90 x110 X 2
54  95,00    5 PS     95 x115 X 0,1
54  95,00    8 PS     95 x115 X 0,15
54  95,00    34 PS     95 x115 X 0,2
54  95,00    36 PS     95 x115 X 0,25
54  95,00    6 PS     95 x115 X 0,3
54  95,00    4 PS     95 x115 X 0,5
54  95,00    7 PS     95 x115 X 1
54  95,00    37 PS     95 x115 X 1,2
54  95,00    38 PS     95 x115 X 1,5
54  95,00    35 PS     95 x115 X 2
54 100,00    6 PS     100 x120 X 0,1
54 100,00    7 PS     100 x120 X 0,15
54 100,00    41 PS     100 x120 X 0,2
54 100,00    8 PS     100 x120 X 0,25
54 100,00    4 PS     100 x120 X 0,3
54 100,00    9 PS     100 x120 X 0,5
54 100,00    10 PS     100 x120 X 1
54 100,00    11 PS     100 x120 X 1,2
54 100,00    12 PS     100 x120 X 1,5
54 100,00    13 PS     100 x120 X 2
54 100,00    5 PS     100 x125 X 0,1
54 100,00    14 PS     100 x125 X 0,15
54 100,00    15 PS     100 x125 X 0,2
54 100,00    16 PS     100 x125 X 0,25
54 100,00    17 PS     100 x125 X 0,3
54 100,00    18 PS     100 x125 X 0,5
54 100,00    19 PS     100 x125 X 1
54 105,00    1 PS     105 x130 X 0,1
54 105,00    2 PS     105 x130 X 0,15
54 105,00    3 PS     105 x130 X 0,2
54 105,00    4 PS     105 x130 X 0,25
54 105,00    5 PS     105 x130 X 0,3
54 105,00    6 PS     105 x130 X 0,5
54 105,00    7 PS     105 x130 X 1
54 110,00    3 PS     110 x140 X 0,1
54 110,00    2 PS     110 x140 X 0,15
54 110,00    4 PS     110 x140 X 0,2
54 110,00    1 PS     110 x140 X 0,25
54 110,00    5 PS     110 x140 X 0,3
54 110,00    6 PS     110 x140 X 0,5
54 110,00    7 PS     110 x140 X 1
54 120,00    4 PS     120 x150 X 0,1
54 120,00    5 PS     120 x150 X 0,15
54 120,00    6 PS     120 x150 X 0,2
54 120,00    7 PS     120 x150 X 0,25
54 120,00    8 PS     120 x150 X 0,3
54 120,00    9 PS     120 x150 X 0,5
54 120,00    10 PS     120 x150 X 1
54 130,00    1 PS     130 x160 X 0,1
54 130,00    2 PS     130 x160 X 0,15
54 130,00    3 PS     130 x160 X 0,2
54 130,00    4 PS     130 x160 X 0,25
54 130,00    5 PS     130 x160 X 0,3
54 130,00    6 PS     130 x160 X 0,5
54 130,00    7 PS     130 x160 X 1
54 140,00    1 PS     140 x170 X 0,1
54 140,00    2 PS     140 x170 X 0,15
54 140,00    3 PS     140 x170 X 0,2
54 140,00    4 PS     140 x170 X 0,25
54 140,00    5 PS     140 x170 X 0,3
54 140,00    6 PS     140 x170 X 0,5
54 140,00    7 PS     140 x170 X 1
54 150,00    3 PS     150 x180 X 0,1
54 150,00    2 PS     150 x180 X 0,15
54 150,00    1 PS     150 x180 X 0,2
54 150,00    5 PS     150 x180 X 0,25
54 150,00    4 PS     150 x180 X 0,3
54 150,00    6 PS     150 x180 X 0,5
54 150,00    7 PS     150 x180 X 1
54 160,00    1 PS     160 x190 X 0,1
54 160,00    2 PS     160 x190 X 0,15
54 160,00    3 PS     160 x190 X 0,2
54 160,00    4 PS     160 x190 X 0,25
54 160,00    5 PS     160 x190 X 0,3
54 160,00    6 PS     160 x190 X 0,5
54 160,00    7 PS     160 x190 X 1
54 170,00    1 PS     170 x200 X 0,1
54 170,00    2 PS     170 x200 X 0,15
54 170,00    3 PS     170 x200 X 0,2
54 170,00    4 PS     170 x200 X 0,25
54 170,00    5 PS     170 x200 X 0,3
54 170,00    6 PS     170 x200 X 0,5
54 170,00    7 PS     170 x200 X 1

Bemærk: Ikke alle dimensioner er lagervarer. 

Carsten Holm A/S Sealing Solutions tager forbehold for evt. slåfejl og tekniske ændringer.

Ekstra værktøjsomkostninger kan forekomme.

Læs cookie politik
Luk vinduet igen

Cookies

Som de fleste andre hjemmesider, bruger denne hjemmeside cookies. Når du bruger hjemmesiden, accepterer du samtidig vores brug af cookies.

 

Hvad er cookies?

En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer, tablet eller smartphone, som indeholder oplysninger om din færden på en hjemmeside. Filen er ikke skadelig og kan ikke indeholde virus eller skadelige programmer.

 

Oplysningerne er anonyme, og vi kan derfor ikke se, hvem du er. Vi bruger informationerne til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig og målrettet - og vi videregiver aldrig oplysninger til andre.

 

Hvilke cookies bruger vi og hvorfor?

Denne hjemmeside bruger følgende cookies:

 1. Session cookies
  Session cookies er nødvendige for at holde en forbindelse mellem din computer og hjemmeside kørende. Den bruges fx i vores webshop, som du ikke kan bruge, hvis du har slået cookies fra. Session cookies slettes igen, når du lukker din browser.
   
 2. Persistent cookies
  Persistent cookies bliver gemt på din computer for at huske de valg, du har foretaget på siden. Vi bruger informationerne til at se, hvilke sider brugerne besøger og hvornår, så vi kan forbedre hjemmesiden. Persistent cookies slettes 1 år efter dit sidste besøg på hjemmesiden.
  Vi gemmer også krypterede oplysninger om brugernavn og password, når du gør brug af hjemmesidens log-in funktion. Cookien bruges for at huske dig, når du vender tilbage til hjemmesiden, så du ikke skal logge dig ind igen. Cookien er en persistent cookie og slettes 1 måned efter, du sidste gang har logget ind.
   
 3. 3. parts cookies
  3. parts cookies er cookies, der efterlades af en 3. parts hjemmeside eller program. Fx benytter vi sociale tilføjelsesprogrammer fra Facebook, så du kan ”Synes godt om” vores side.

Hvordan kan jeg undgå og slette cookies?

Du styrer selv, om du vil acceptere cookies. Det gør du i indstillingerne i din browser. Hvis du slår cookies fra, kan der dog være funktioner, der ikke virker på hjemmesiden.

 

Har du accepteret cookies, kan du slette dem igen. På hjemmesiden minecookies.org kan du se, hvordan du sletter cookies alt efter, hvilken browser du benytter.

 

Hvor kan jeg få yderligere information og klage?

Hvis du har spørgsmål til hjemmesidens brug af cookies, ønsker flere oplysninger eller ønsker at klage over hjemmesidens brug af cookies, kan du henvende dig til os.

CARSTEN HOLM A/S
Kielbergvej 16
5750 Ringe
Denmark
+45 62 62 52 55
holm@carstenholm.dk